FI  |  SV  |  EN

Käyttöehdot

SYNLAB Suomi Oy:n Testaakotona.fi -palvelun yleiset toimitus- ja käyttöehdot

Henkilötietojen poistopyyntö tästä.

Ehtojen soveltaminen

Näitä Ehtoja sovelletaan SYNLAB Suomi Oy:n (y-tunnus: 2674625-7 osoite: Kivihaantie 7, 00310 Helsinki) (jäljempänä ”Yhtiö”) URL-osoitteessa www.testaakotona.fi omistamiin palvelusivuihin ja käyttöliittymiin (jäljempänä ”Verkkopalvelut”) ja niissä oleviin näytteenottotarvikkeiden välityspalveluihin ja lääketieteellisessä keskuslaboratoriossa tapahtuviin näytteen analysointipalveluihin (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”) sekä niitä koskeviin tilauksiin sekä myyntitapahtumiin. Palvelun voi tarjota myös työterveyshuoltosi, opiskelijaterveydenhuoltosi,asuin- tai opiskelukuntasi.

Yhtiö pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa näitä Ehtoja. Muutetut Ehdot soveltuvat tilauksiin, jotka on tehty Yhtiön ilmoittamana voimaantulopäivänä ja sen jälkeen.

Nämä Ehdot eivät muodosta voimassa olevan potilaslainsäädännön mukaista hoitosuhdetta sinun ja Yhtiön välille eikä Palvelu sisällä näytteen lääketieteellistä tulkintaa.

TILAAMALLA VERKKOPALVELUN PALVELUITA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT. Hyväksymällä nämä Ehdot, hyväksyt myös, että voimme lähettää sinulle sähköpostia tai tekstiviestejä, tai poikkeustilanteissa soittaa tilaukseesi liittyvissä asioissa. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä etene rekisteröinnissä äläkä kirjaudu Verkkopalveluun tai käytä sitä.


Tilaaminen ja asiakkuus

Näytteenottopakkaukset tilataan Verkkopalvelusta internetin välityksellä. Tilauksen tekeminen edellyttää vahvennettua tunnistautumista joko pankki- tai mobiilitunnistautumisen avulla.
Käyttäjän tulee kirjautua Verkkopalveluun omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Verkkopalveluun kirjautumiseen käytettävät tunnukset ja käyttäjätunnus sekä salasana ovat henkilökohtaiset. Käyttäjän tulee säilyttää tunnuksia ja salasanaa huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksia tai salasanaa ulkopuoliselle, ellei tällä ole oikeutta näiden käyttöehtojen mukaisesti kirjautua käyttäjän puolesta Verkkopalveluun. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Verkkopalvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava tunnuksia hallinnoivalle organisaatiolle välittömästi, mikäli käyttäjän Verkkopalveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset katoavat.
Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröintiä tai sen jatkamista ja tarjoamasta Verkkopalvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

Tilausta tehdessä tulee ilmoittaa yhteystiedot sisältäen matkapuhelinnumeron ja postiosoitteen. Tuotteita toimitetaan vain Suomen rajojen sisäpuolelle.

Tilauskaavakkeen täyttämisen (ja itsemaksavien asiakkaiden osalta maksutapahtuman) jälkeen asiakas voi tilata vahvistusviestin omaan sähköpostiosoitteeseensa. Jos asiakas ei tilausvahvistuksen tilaamisesta huolimatta kohtuullisen ajan kuluessa saa tilausvahvistusta sähköpostiinsa, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluun osoitteessa testaakotona@synlab.fi tai p. +358 20 734 1550.

Toimittamattomien näytteiden osalta tilaukset ja henkilötiedot poistetaan portaalista yhdeksän kuukauden kuluttua tilauksen tekemisestä.

Tuotetta toimitettaessa pakkauksen sisälle laitettava viivakooditunniste liitetään antamiisi tietoihin. Lähettäessäsi salmonellanäytteen, tulee sinun ehdottomasti liimata näytteen mukana tullut viivakooditarra näytteenottoputkeen. Muiden testien näytteenottopakkauksissa viivakoodi on liimattu valmiiksi putkeen. Sinun tulee postittaa näytteenottoputki pakkauslaatikossa olevan näytteenotto-ohjeiden mukaan, ja salmonellanäyte on pakattava ohjeen mukaisesti tasalämpöpakkauksen sisään. Näytteen vastaus toimitetaan Verkkopalvelussa olevan sähköisen Palvelun välityksellä. Tuloksen valmistumisesta lähetetään tekstiviesti antamaasi puhelinnumeroon.

Verkkopalvelun käytön edellyttämät päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai Internetiin) eivät kuulu Verkkopalveluun. Sinä vastaat tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista.


Toimitusaika

Tilaukset pyritään postittamaan viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä, kuitenkin klamydia- ja tippuritestin osalta aikaisintaan 5 vuorokauden kuluttua ilmoittamastasi mahdollisesta tartunta-ajankohdasta. Jos tilaus tehdään hoidon onnistumisen kontrolloinnin vuoksi, toimitus tapahtuu aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua ilmoittamastasi hoidon päättymisestä. Toimitus kestää tyypillisesti 2-5 arkipäivää postin kulun nopeudesta riippuen. Annetut toimitusaikataulut ovat viitteellisiä, ei sitovia.

Mikäli toimitus ei saavu viiden arkipäivän kuluessa tilauksesta huomioiden edellä mainitut toimitusaikaan liittyvät seikat tartunta-ajankohtaan ja hoidon päättymisajankohtaan perustuen, tulee Sinun olla yhteydessä Yhtiön asiakaspalveluun testaakotona@synlab.fi tai p. +358 20 734 1550.


Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus

Yhtiö (tai sen lisenssinantajat) omistavat kaikki oikeudet Verkkopalveluun sekä kaikkeen Verkkopalvelussa olevaan materiaaliin mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, mallisuojan, yrityssalaisuudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet.

Kun olet hyväksynyt nämä Ehdot, Yhtiö antaa sinulle rajoitetun oikeuden käyttää Verkkopalvelua henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Ellei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin sanottu, sinulla ei ole oikeutta käyttää, kopioida, tallentaa, muokata, siirtää, jaella tai saattaa yleisön saataviin käyttäjätiliäsi, Verkkopalvelua tai näiden osaa tai näihin sisältyvää materiaalia millään tavoin.


Verkkopalvelun tuottaminen

Yhtiöllä on oikeus tuottaa Verkkopalvelua parhaaksi katsomallaan tavalla mukaan lukien oikeus muuttaa Verkkopalvelua. Vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista laitteissasi sekä tähän liittyvistä kustannuksista.

Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy.


Vastuut

Yhtiö ei anna Palvelun sisällölle tai toiminnallisuuksille takuuta. Yhtiö toimittaa Verkkopalvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö ei vastaa Verkkopalvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Verkkopalvelun käytön tai käyttämättömyyden seuraamuksista.

Tilatessasi näytteitä Verkkopalvelun välityksellä sinun tulee varmistua siitä, että näytteet sopivat käyttöösi. Yhtiö ei vastaa näytteiden soveltuvuudesta erityisesti sinun käyttöösi. Yhtiö ei vastaa esimerkiksi Palvelun käytön tai Palvelussa saatavissa olevan tiedon aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi näyteanalyysin tulosten perusteella tekemistäsi päätöksistä.

Yhtiö ei ole vastuussa muiden mahdollisten kolmansien osapuolten tuotteista tai palveluista. Yhtiö pyrkii varmistamaan näytteen turvallisen ja luotettavan kuljetuksen, mutta Yhtiö ei vastaa postin kuljettamiseen liittyvistä virheistä.

Yhtiö ei vastaa suorista tai epäsuorista tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä.
Yhtiö ei vastaa tutkimusnäytteiden tulosten tulkinnasta. Verkkopalvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Verkkopalvelun tarkoituksena siten ole tarjota Verkkopalvelun kautta lääketieteen ammattilaisen arviota Käyttäjän terveydentilasta. Sinun on aina itse harkittava omalla vastuulla, toteutatko henkilökohtaisen vastaanoton, hoidon tai tutkimuksen ammattihenkilön kanssa.


Henkilötietojen käsittely

Palveluun tallennettujen tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain määräämää varovaisuutta ja ajanmukaisia teknisiä toimintatapoja. Palveluntuottajat (ja Palveluntarjoaja, jos tämä on terveydenhuollon toimintayksikkö) vastaavat siitä että kaikki palveluun tallennettu tieto on suojattu asianmukaisella tavalla.

Palveluntuottajat (tai Palveluntarjoaja, jos tämä on terveydenhuollon toimintayksikkö) eivät missään oloissa anna palvelun Käyttäjien tietoja toiselle henkilölle eikä yritykselle ilman Käyttäjän antamaa lupaa tai laissa säädettyä perustetta. Tiedot talletetaan Suomessa sijaitsevalla palvelimella, jonka hallinnoija on erikoistunut terveystietojen turvalliseen käsittelyyn ja tietoja säilytetään Sosiaali- ja Terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytyksestä annetun ohjeen mukaisesti.

Näyte suositellaan lähetettäväksi laboratorioon mahdollisimman pian näytteenottopakkauksen saapumisen jälkeen. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti tilaajan kaikki tiedot poistetaan portaalista määräajan jälkeen. Säilytämme tietoja 9 kk:ta tilauksesta, mutta mikäli asiakas haluaa poistattaa tietonsa jo ennen tätä, on portaalissa toiminto tätä varten.

Positiiviset tartuntatautitulokset Yhtiö ilmoittaa tartuntatautirekisteriin, jos se on lainsäädännön mukaan Yhtiön velvollisuus. Mikäli palvelun maksajana on työterveyshuoltosi, asuinkuntasi tai opiskelijaterveydenhuoltosi, Yhtiö toimittaa testin tuloksen tietoturvallisesti myös testin maksajan valitsemalla tavalla terveydenhuollon ammattihenkilöiden saataville.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palvelussa oikeat tiedot. Tunnistautumispalvelussa Käyttäjä saa käyttää vain omia tunnisteitaan. Käyttäjän antaman näytteen tulee olla Käyttäjän oma.


Ylivoimainen este

Yhtiö ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Yhtiön ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Yhtiö ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.


Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin ja Verkkopalveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.


Yhteydenotot

Jos sinulla on Verkkopalvelua koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme joko sähköpostilla testaakotona@synlab.fi tai puhelimitse +358 20 734 1550 Ma-Pe klo 8 - 16 välisenä aikana.


Vain kuluttajan itse maksaessa sovellettavat lisäehdot

Hinnat ja maksutavat

Tuotteiden hinnat ilmenevät Verkkopalvelusta ja tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Tuotteen hinta sisältää postikulut. Jos palvelun tarjoaa Sinulle kuntasi, opiskeluterveydenhuoltosi tai työterveyshuoltosi, voit tehdä tilauksen tilausoikeuden osoittavan koodin avulla.

Verkkokaupassa voidaan maksaa keskeisimmillä maksukorteilla tai seuraavien pankkien verkkopankkijärjestelyillä: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, LähiTapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki ja Ålandsbanken. Maksupalvelun tarjoaa Paytrail Oyj.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (Y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.


Palautusehdot

Kaikilla tilauksilla on 14 päivän maksuton vaihto- ja palautusoikeus tässä mainituin ehdoin. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä tuotteita. SYNLAB Suomi Oy ei ota vastaan pakkauksia joissa näytteenottovälinepakkaus on avattu, eikä yli 14 vrk:n kuluttua toimituksesta palautettuja tuotteita.

Palautuksesta on aina ennen tuotteen palauttamista ilmoitettava osoitteeseen testaakotona@synlab.fi. Palautetun tuotteen mukana on toimitettava asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Maksu palautetaan maksutavasta riippuen joko veloitetulle pankkitilille tai luottokortille.

Mikäli toimitettu tuote on viallinen tai väärä, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä 14 vrk sisällä tuotteen vastaanottamisesta asiakaspalveluun testaakotona@synlab.fi tai p. +358 20 734 1550. Jos paketti on vioittunut, on asiakkaan reklamoitava asiasta välittömästi Postiin.